1/8/14

L'ARTISTA I L'ARTESÀ


LA DIFERÈNCIA ENTRE ART I ARTESANIA

Miquel Ángel 1511.La creació d'Adam.Capella Sixtina (Museus Vaticans)


La diferència entre les dues és que l'artesania és l'elaboració d'objectes de forma acurada i individualitzada, mentre que l'Art és la forma objectiva de materialitzar sentiments, paraules amb les imatges. L'Art és una de les expressions màximes de comunicació visual de l'ésser humà, aquesta comprèn moltes variables a l'hora de produir una obra d'Art, i en l'artesania no se segueixen aquestes mateixes normes.

Quan veiem alguns objectes o treballs artesanals, quedem sorpresos davant la bellesa i l'alta qualitat d'aquestes peces i per això li diem al seu creador que és tot un artista, És la forma que tenim per expressar la nostra admiració davant la bellesa d'aquesta peça, però hi ha moltes diferències entre un objecte artesanal i una obra d'Art. Un artista crea del no-res i l'artesà realitza treballs que poden ser artístics i ben elaborats, un joier en principi és un artesà,però, un Artista pot ser joier,llavors les seves joies són obres d'Art, però no confonguem mai l'Artista amb l'artesà.


Venus de Milo.Segle IV a.C. Museu del Louvre, París


L'Art (del llatí Ars) és el concepte que engloba totes les creacions realitzades per l'ésser humà per expressar una visió sensible sobre el món, ja sigui real o imaginari. Mitjançant recursos plàstics, lingüístics o sonors, l'Art permet expressar idees, emocions, percepcions i sensació. Parlem de l'esperit, del somni, i de tot el fet mental que emparenti amb la bellesa.
L'Art, és això. És la concreció de tot el que l'home somia, portat generalment a obres materials, on no s'escatima cap moviment que no tingui la intencionalitat de perfecció.

Quan les obres, són literàries, poètiques, o del pensament, regeix la mateixa llei, on la perfecció és la tendència en totes les seves expressions.
Crec que és el més expressiu de la unió entre el material i espiritual.
Quant a què serveix? Serveix perquè ens exercitem en el concepte de perfecció, on percebem que l'home no només aconsegueix l'útil, materialment parlant, sinó que a més d'atendre el seu cos, també té en compte la ment. L'Art serveix, per complaure l'home en la seva total integritat.
"La història de l'Art és la història de l'evolució de l'esperit humà. L'Art ha de ser una meditació sobre la vida"

Darrere d'una obra d'Art hi ha tot un procés d'aprenentatge, de treball conceptual, d'anàlisi del que es vol expressar i com expressar-ho, pot ser el producte de les emocions sobre si mateix o de la forma en què l'Artista interpreta el seu present, aquest missatge, aquesta inquietud, això és el que l'impulsa a fer aquesta obra. En l'Art es busca fer peces o objectes únics i irrepetibles.

L'artesà no treballa amb aquests conceptes, l'artesà coneix molt bé la seva tècnica i l'aplica a aquests objectes tan bells, que ell mateix dissenya i elabora com ja vam dir, veure (diferència entre artesania i treball manual) i que generalment repeteix diverses vegades aquest objecte quan el seu interès és comercialitzar-lo.L'artesania de la terrissa. 


L'Art és tota creació o obra que expressa sentiments, amb patrons culturals de bellesa i estètica, utilitzant formes, colors, paraules, sons, moviments, o altres mitjans o manifestacions.

És una forma de la consciència social que té per objecte satisfer les necessitats espirituals dels homes fent ús de la matèria, la imatge, el so, l'expressió corporal, etc.

Des de l'Antiguitat ja, és considerava artesania la perícia i habilitat en la producció d'alguna cosa. L'artesà podia disposar d'alumnes que heretessin el seu ofici i d'aquesta manera obtenir un mitjà de vida. Amb el pas del temps es van crear escoles a les ciutats més populoses. Aquestes escoles recopilaven i transmetien els coneixements de l'ofici, basant el saber en la ciència de l'artesà, el principal objectiu era l'elaboració d'útils que facilitaven el treball quotidià. Existien tasques d'armador, terrissaire, ferrer, adober, marroquiner, fuster, esparter, teixidor, puntaire, etc.

Ja existien escoles, a l'antic Egipte, Grècia, Roma, Síria, Mesopotamia, etc.
L'artesania comprèn, bàsicament, obres i treballs realitzats manualment i amb poca intervenció de maquinària, habitualment són objectes decoratius o d'ús comú. A què es dedica a aquesta activitat se li denomina artesà.Les puntes de coixí són un treball artesanal de fil, delicat i de gran bellesa.


L'artesania es realitza a tots els pobles de cada país. El terme artesania es refereix al treball realitzat de forma manual per una persona en el qual cada peça és diferent de les altres, diferenciant-lo del treball en sèrie o industrial.La fabricació d’objectes de vímet, jonc, canya, palma, margalló, etc., és una artesania.


Per a moltes persones, l'artesania és un terme mitjà entre el disseny i l'Art. Per a d'altres és una continuació dels oficis tradicionals, en els quals l'estètica té un paper destacat però el sentit pràctic de l'objecte elaborat és també important.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada